Menu

Multiple Sclerose / MS

Multiple sclerose. Een ziekte die wordt veroorzaakt door ontstekingen in de hersenen die myeline afbreken, en die onder meer kan leiden tot vermoeidheid, spierzwakte, coördinatiestoornissen, duizeligheid en spraakproblemen. Door demyelinisatie raakt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen verstoord.