Steun ons werk
Decorative header background

Roelfsema groep ontvangt ZonMW Open Competitie subsidie

4 april 2024

Voor de ZonMw Open Competitie ronde 2023 kregen in totaal 29 onderzoeksteams subsidie toegekend vanuit een totaalbudget van € 23 miljoen, waaronder de groep van Pieter Roelfsema. Met deze financiering kunnen alle onderzoeksgroepen innovatieve team science-initiatieven ontplooien, die bijdragen aan vernieuwing binnen de fundamentele (bio)medische wetenschap en de gezondheidszorg op de lange termijn.

Een breed en divers scala van onderwerpen wordt onderzocht

De 29 onderzoeksteams gaan een breed en divers scala van onderwerpen onderzoeken met een vraagstelling op het gebied van fundamenteel (bio)medisch onderzoek. De groep van Roelfsema zet de subsidie in voor EVISION: Electronic neuroprosthesis for VISION restoration. EVISION zet een belangrijke stap voor het herstel van een rudimentaire vorm van zien voor blinde mensen, bij wie de verbinding tussen oog en brein verloren is gegaan zodat een netvliesprothese geen optie is. Het netvlies projecteert naar de thalamus en elektrische stimulatie van de hersencellen in een van haar kernen (corpus geniculatum laterale, CGL) leidt tot de waarneming van lichtstipjes. Eerder onderzoek van de groep liet zien dat de stimulatie van hersencellen op meerdere locaties kan leiden tot de waarneming van vormen, zoals letters, net zoals bij het aanzetten van een aantal lampjes van een matrixbord boven de snelweg. EVISION onderzoekt de waarnemingen die worden opgewekt door stimulatie van het CGL en de geschiktheid en levensduur van een nieuw type hersenprothese. Ook wordt de wijze onderzocht waarop de CGL een kaart van het hele gezichtsveld representeert en hoe deze kaart in beeld kan worden gebracht met MRI-onderzoek bij blinde individuen.

Wat is doel van het programma ZonMw Open Competitie

Het doel van het programma ZonMw Open Competitie is om ruimte te creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven en creatieve samenwerking die leidt tot grensverleggende wetenschap. Het programma is daarbij specifiek bedoeld voor onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden die op een synergetische wijze excellente team science bevorderen. De aanvragen worden daarom getoetst en gerangschikt op deze punten aan de hand van de criteria relevantie en kwaliteit. Omdat kennisbenutting en participatie ook belangrijke criteria zijn, beschikken alle gehonoreerde aanvragen over een overtuigend plan voor kennisbenutting en participatie passend bij de doelstelling van het onderzoek.

Bekijk hier de andere winnende onderzoeksteams

Groep

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk