Menu

Gazzola groep

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Stages

Heb je interesse in een stage bij het Social Brain Lab? Lees dit document dan goed door: stages social brain lab.

Publicaties

Gazzola groep

K C Borja Jimenez, A R Abdelgabar, L De Angelis, L McKay, C Keysers, V Gazzola Changes in brain activity following the voluntary control of empathy NeuroImage (2020) 116529 Download

Alle publicaties

Contact