Menu

Verhaagen Groep

Onderzoek naar zenuwschade en herstel met als doel bij te dragen aan een behandeling voor patiënten met hersen, ruggenmerg of perifere zenuw laesies

Het laboratorium voor neuroregeneratie onderzoekt zenuwweefselschade en -herstel. We richten ons hierbij op de cellulaire en moleculaire processen die zenuwschade veroorzaken en herstel in de weg staan. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het identificeren van nieuwe moleculen betrokken die betrokken zijn bij het opnieuw aanmaken van axonen. We ontwikkelen gentherapie met geavanceerde virale vectoren om beschadigde zenuwcellen zodanig genetisch aan te passen dat ze beter in staat zijn te herstellen na een beschadiging. Het uiteindelijk doel van ons werk is om bij te dragen aan nieuwe therapieën om het zenuwstelsel te herstellen.

 

Publicaties

Verhaagen Groep

Daniela Carulli, Robin Broersen, Fred de Winter, Elizabeth M Muir, Maja Mešković, Matthijs de Waal, Sharon de Vries, Henk-Jan Boele, Cathrin B Canto, Chris I De Zeeuw, Joost Verhaagen Cerebellar plasticity and associative memories are controlled by perineuronal nets Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117 (2020) 6855-6865 Download

Alle publicaties

Contact