Menu

Verhaagen Groep

Onderzoek naar zenuwschade en herstel met als doel bij te dragen aan een behandeling voor patiënten met hersen, ruggenmerg of perifere zenuw laesies

Het laboratorium voor neuroregeneratie onderzoekt zenuwweefselschade en -herstel. We richten ons hierbij op de cellulaire en moleculaire processen die zenuwschade veroorzaken en herstel in de weg staan. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het identificeren van nieuwe moleculen betrokken die betrokken zijn bij het opnieuw aanmaken van axonen. We ontwikkelen gentherapie met geavanceerde virale vectoren om beschadigde zenuwcellen zodanig genetisch aan te passen dat ze beter in staat zijn te herstellen na een beschadiging. Het uiteindelijk doel van ons werk is om bij te dragen aan nieuwe therapieën om het zenuwstelsel te herstellen.

 

Publicaties

Verhaagen Groep

E.R. Burnside , Fred De Winter , Athanasios Didangelos , Nicholas D James , E.C. Andreica , H. Layard-Horsfall , E.M. Muir , J. Verhaagen , E.J. Bradbury Immune-evasive gene switch enables regulated delivery of chondroitinase after spinal cord injury. Brain 141 (2018) 2362-2381 Download

Alle publicaties

Contact