Steun ons werk
Decorative header background

In vivo two-photon Ca2+ imaging reveals selective reward effects on stimulus-specific assemblies in mouse visual cortex.

Onderzoeksgroep Roelfsema
Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in Journal of Neuroscience
Auteur(s) P.R. Roelfsema ,

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk