Steun ons werk
Decorative header background

Pannexin1 channel proteiins in the zebrafish retina have shared and unique properties.

Onderzoeksgroep Kamermans
Publicatiejaar 2013
Gepubliceerd in PLoS One
Auteur(s) S. Kurtenbach, N. Prochnow, S.T. Kurtenbach, J. Klooster, C. Zoidl, R. Dermietzel, M. Kamermans, G. Zoidl

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk