Menu
Joost Verhaagen

Verhaagen Groep

ERA-NET subsidie voor onderzoek naar dwarslaesies

De groep van Joost Verhaagen ontvangt 225.000 euro voor onderzoek naar zenuwherstel bij mensen met een dwarslaesie. Het project richt zich voornamelijk op axon herstel.

 

Delen
Joost Verhaagen

Verhaagen Groep

Het laboratorium voor neuroregeneratie onderzoekt zenuwweefselschade en -herstel. We richten ons hierbij op de cellulaire en moleculaire processen die zenuwschade veroorzaken en herstel in de weg staan. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het identificeren van nieuwe moleculen betrokken die betrokken zijn bij het opnieuw aanmaken van axonen. We ontwikkelen gentherapie met geavanceerde virale vectoren om beschadigde zenuwcellen zodanig genetisch aan te passen dat ze beter in staat zijn te herstellen na een beschadiging. Het uiteindelijk doel van ons werk is om bij te dragen aan nieuwe therapieën om het zenuwstelsel te herstellen.

 

Lees meer