fbpx
Menu

Gazzola groep Keysers Groep

Mannetjes- en vrouwtjesratten zijn even gevoelig voor de emoties van anderen

Als het om mensen gaat, zijn we geneigd te geloven dat vrouwen meer empathie tonen dan mannen. In dieronderzoek is het dringend nodig om verschillen tussen de twee seksen in diermodellen te onderzoeken. De groepen van Christian Keysers en Valeria Gazzola hebben in hun onderzoek gemeten hoe gevoelig mannetjes- en vrouwtjesratten waren voor de angst van een soortgenoot van hetzelfde geslacht.

In een artikel dat gepubliceerd is in Scientific Report laten ze zien dat mannetjes en vrouwtjes ratten even gevoelig zijn voor de angst van anderen. Specifieker, vrouwtjes bevroren in mindere mate dan mannetjes wanneer ze bang waren, maar een vrouwtjesrat die een andere vrouwtjesrat X% zag bevriezen, liet hetzelfde gedrag zien als een mannetjesrat die een mannetjesrat X% zag bevriezen. Deze bevinding daagt uit om na te denken over het idee dat gevoeligheid voor angst van anderen afkomstig is vanuit de moederlijke zorg, en ondersteunt een meer algemene rol voor emotionele besmetting in sociale dieren.

Delen

Gazzola groep

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de Engelse pagina’s.

Stages

Heb je interesse in een stage bij het Social Brain Lab? Lees dit document dan goed door: stages social brain lab.

Lees meer

Keysers Groep

Als we naar een film kijken, worden we meegevoerd door wat de acteurs doormaken: zo gaat ons hart bijvoorbeeld sneller kloppen als we een acteur van een dak zien glijden. Hoe komt dat?

Er zijn hersengebieden die in actie komen als we bepaalde handelingen zien, bepaalde emoties ondergaan of bepaalde sensaties ervaren. Interessant is dat sommige van deze hersengebieden ook actief worden wanneer we zien dat iemand anders een bepaalde handeling verricht, een bepaalde sensatie ervaart of een bepaalde emotie ondergaat. Deze gebieden, die we shared circuits noemen, transformeren datgene wat we zien in wat we zelf zouden doen of voelen in die situatie. Deze shared circuits zorgen ervoor dat we geen moeite hoeven te doen om ons in anderen te verplaatsen: we delen intuïtief andermans emoties, gewaarwordingen en handelingen.

Mijn lab richt zich op het leveren van gedetailleerde inzichten in hoe de hersenen deze opmerkelijke prestatie van empathie precies bereikt. Voor dit doel combineren wij  methoden waarmee wij op niet-invasieve manier de hersenen van mensen in beeld brengen, met ons vermogen om hersenactiviteit bij knaagdieren te meten. Daarnaast onderzoeken wij wat er mis gaat in deze mechanismen bij mensen net stoornissen in sociale cognitie zoals autisme en psychopathie.

Lees meer over ons onderzoek in het boek van Christian Keysers getiteld The Empathic Brain of Het Empathische Brein.

Cover The Empathic Brain

Meer gedetailleerde informatie over deze groep is te vinden op de Engelse pagina.

Stages

Heb je interesse in een stage bij het Social Brain Lab? Lees dit document dan goed door: stages social brain lab.

Lees meer