Steun ons werk
Decorative header background

Mannetjes- en vrouwtjesratten zijn even gevoelig voor de emoties van anderen

18 februari 2020

Als het om mensen gaat, zijn we geneigd te geloven dat vrouwen meer empathie tonen dan mannen. In dieronderzoek is het dringend nodig om verschillen tussen de twee seksen in diermodellen te onderzoeken. De groepen van Christian Keysers en Valeria Gazzola hebben in hun onderzoek gemeten hoe gevoelig mannetjes- en vrouwtjesratten waren voor de angst van een soortgenoot van hetzelfde geslacht.

In een artikel dat gepubliceerd is in Scientific Report laten ze zien dat mannetjes en vrouwtjes ratten even gevoelig zijn voor de angst van anderen. Specifieker, vrouwtjes bevroren in mindere mate dan mannetjes wanneer ze bang waren, maar een vrouwtjesrat die een andere vrouwtjesrat X% zag bevriezen, liet hetzelfde gedrag zien als een mannetjesrat die een mannetjesrat X% zag bevriezen. Deze bevinding daagt uit om na te denken over het idee dat gevoeligheid voor angst van anderen afkomstig is vanuit de moederlijke zorg, en ondersteunt een meer algemene rol voor emotionele besmetting in sociale dieren.

Groep

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk