Menu

Subsidie voor onderzoek naar visuele perceptie

De onderzoeksgroepen van Christiaan Levelt en Pieter Roelfsema ontvangen samen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie van €700.000 voor hun onderzoek naar de onderliggende mechanismen in bewuste perceptie. Het project is één van de projecten die vanuit de NWO Open Competitie ENW-KLEIN subsidie ontvangen.

We zijn ons bewust van wat we zien doordat het visuele systeem in onze hersenen de informatie die het ontvangt van onze ogen vrijwel direct samenvoegt met de context. Dit proces vereist voortdurende communicatie tussen lagere en hogere hersengebieden en is een kenmerk van bewuste gewaarwording. Hoewel er veel bekend is over de activerende zenuwcellen die betrokken zijn bij de samenvoeging van visuele input en contextuele informatie, weten we nog weinig over hoe remmende zenuwcellen bijdragen aan dit proces.

Het onderzoek zal zich dan ook richten op de rol van deze remmende zenuwcellen en de onderliggende mechanismen van visuele perceptie. De resultaten zullen bijdragen aan een beter begrip van waarnemen en bewustzijn.

ENW-KLEIN

KLEIN-beurzen zijn bedoeld om door nieuwsgierigheid gedreven, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie te realiseren. De KLEIN-beurs biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve en uitdagende ideeën uit te werken en wetenschappelijke innovaties te realiseren die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de toekomst.

Delen

Levelt Groep

Het brein van jonge mensen en dieren heeft een groot vermogen om vaardigheden te leren variërend van het zien met twee ogen tot het begrijpen van complexe sociale situaties. Het leren van verschillende vaardigheden gebeurt vaak tijdens vastgestelde fases in de de ontwikkeling, die “kritische periodes” worden genoemd. Aan het einde van een kritische periode wordt de vergaarde kennis vastgelegd, zodat we er ons leven lang gebruik van kunnen maken. De keerzijde is dat wat we niet of niet goed geleerd hebben, een leven lang problemen kan opleveren. Het is daarom van belang om te begrijpen hoe leerprocessen tijdens kritische periodes en in het volwassen brein verschillen en hoe kritische periodes afgesloten worden.

Het laboratorium van Christiaan Levelt bestudeert deze processen in de visuele hersenschors. Het laboratorium is daarbij bijzonder geïnteresseerd in de rol van zogenaamde “interneuronen”, hersencellen die de activiteit van andere hersencellen onderdrukken. Deze interneuronen blijken het starten en eindigen van kritische periodes te controleren. Maar ook in het volwassen brein reguleren deze hersencellen leerprocessen onder bepaalde omstandigheden.

Het lab onderzoekt op welke manieren deze interneuronen leerprocessen sturen en hoe dit mis kan gaan bij ontwikkelingsstoornissen van de hersenen. Een cruciale vraag hierbij is hoe we het leervermogen van het jonge of volwassen brein kunnen verhogen. Dit kan leiden tot nieuwe benaderingen voor de behandeling van ontwikkelingsproblemen van het brein, het herstellen van hersenschade, het tegengaan van verouderingsprocessen en het laten aanpassen van de hersenen aan visuele prothesen.

Lees meer

Roelfsema Groep

De Vision & Cognition groep wordt geleid door Pieter Roelfsema, die daarnaast ook de directeur van het Nederlands Herseninstituut is. Deze onderzoeksgroep houdt zich bezig met de hersenmechanismen van visuele perceptie, geheugen en plasticiteit. Een van de doelen is om een visuele prothese te ontwikkelen die blinde mensen door middel van hersenstimulatie weer in staat stelt om te kunnen zien.

 

Lees meer