Menu

Kole Groep

€ 1,8 miljoen voor zichtbaar maken hersenactiviteit

Op 15 november heeft de Stichting FOM in totaal 15,1 miljoen euro toegekend aan zeven nieuwe Vrije FOM-programma’s. 1,8 miljoen euro is toegekend aan het programma Neurofotonica: de fysica van signalen in neurale netwerken. Het programma is een gezamenlijke inspanning van de Universiteit van Utrecht, de Universiteit Twente en het Nederlands Herseninstituut. Maarten Kole: “Deze subsidie maakt het mogelijk dat wij in de nabije toekomst hersenactiviteit veel beter zichtbaar kunnen maken”.fomlogo

In het programma brengt dr. Lukas Kapitein (UU) experts op het gebied van neurofysiologie samen met excellente onderzoekers uit de fotonica, met als doel de fysische principes te ontrafelen achter het ontstaan en geleiden van elektrische impulsen in intact hersenweefsel. Om dit mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde fotonische technieken, waarmee zij de onvermijdelijke vervorming en verstrooiing van licht in weefsel kunnen compenseren.

Programmaleider Kapitein is verheugd: “Dit is een geweldige kans om recent ontwikkelde concepten uit de fotonica uit te werken en toe te passen op een fundamentele vraag over de hersenen: hoe ontstaan en verspreiden elektrische signalen zich in weefsel? Daarnaast zal de ontwikkelde technologie ook breed toepasbaar zijn voor andere vragen over het functioneren van cellen in hun natuurlijke complexe omgeving.

Vrije FOM-programma’s

In een Vrij FOM-programma bundelen specialisten van verschillende Nederlandse kennisinstellingen hun krachten op specifieke terreinen. De onderzoeksgroepen werken aan gebieden waarin de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. De nieuwe onderzoeksprogramma’s moeten leiden tot wezenlijk begrip van recent ontdekte verschijnselen en in sommige gevallen ook zicht bieden op nieuwe technologieën.

Delen

Kole Groep

Signaalverwerking in axonen

Zenuwceluitlopers (axonen) verbinden alle zenuwcellen en zijn tevens verantwoordelijk voor het genereren en geleiden van elektrische impulsen en vormen daarmee de basis voor de opslag en uitwisseling van informatie. Om de snelheid van informatie uitwisseling te verhogen zijn de meeste axonen in de hersenen geïsoleerd met meerdere lagen van een vetachtige stof, genaamd myeline.

Het bouwplan en de elektrische eigenschappen van gemyeliniseerde axonen zijn nog grotendeels onbekend. Door gebruik te maken van geavanceerde elektrofysiologische en imaging methoden en nieuwe computermodellen bestuderen we de geleiding van impulsen en onderzoeken we hoe myeline-producerende cellen en neuronen nauw samenwerken.

 

Lees meer