Menu
Eus van Someren

Van Someren Groep

Uniek flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen

Vandaag, 22 februari, vindt het eerste grote onderzoek plaats naar slapen in ziekenhuizen. In 40 ziekenhuizen in Nederland vullen patiënten op verpleegafdelingen vanochtend vragenlijsten in over de kwaliteit van hun slaap van afgelopen nacht. Dit flashmob-onderzoek wordt gehouden op een onverwacht moment. Dit is gedaan om de resultaten niet te beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek worden over enkele maanden verwacht.

 

Hoofdonderzoeker dr. Prabath Nanayakkara en coördinator van het onderzoek Hilde Wesselius aan het bed (Foto: Hans Smit).

De coördinator van dit onderzoek is Hilde Wesselius van VUmc. Eus van Someren van het Herseninstituut en van VUmc, Frank Bosch van het Rijnstate ziekenhuis en Jelmer Alma van Erasmus MC nemen ook deel aan het kernteam van het onderzoek.

Eus van Someren: “Frank Bosch benaderde me naar aanleiding van een interview hij op de radio hoorde. Hij wilde iets met slaap in het ziekenhuis. Frank’s idee sprak me enorm aan. Omdat ik zittend aan meerdere ziekbedden altijd zo verbaasd (eufemisme) was over de alarm-piepende infuuspompen. Die zelden werden gehoord door het elders in de gangen en kamers rondrennende verplegend personeel. Maar wèl door alle kamergenoten, die daar dan al wéér wakker van werden.”

Uniek in Nederland

Er is tot vandaag weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slaap van patiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. De verwachting is dat mensen in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis maar welke (ziekenhuisgerelateerde) factoren hieraan bijdragen is niet bekend. De kwaliteit van slaap heeft een relatie met de gezondheid. Een goede nachtrust in het ziekenhuis is dus essentieel. Het onderzoek is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door VUmc en Erasmus MC.

Hoofdonderzoeker is acute-internist dr. Prabath Nanayakkara van VUmc: “Een grootschalig onderzoek naar hoe patiënten slapen in ziekenhuizen is uniek in Nederland. We denken dat patiënten vaak slecht en te weinig slapen en dat het ziekenhuisritme hierbij een belangrijke rol speelt. Doorgaans maken we mensen heel vroeg wakker omdat er vóór het ontbijt allerlei metingen gedaan moeten worden, dus omdat het handig is vanwege de werkprocessen in het ziekenhuis. Terwijl zieke mensen hun slaap juist hard nodig hebben. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren.”

Naar verwachting nemen in totaal circa 2000 patiënten deel aan het onderzoek. Het precieze aantal deelnemers wordt bekend gemaakt aan het begin van de middag op 22 februari. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd.

Delen
Eus van Someren

Van Someren Groep

De eerste stap naar een betere behandeling van slapeloosheid is meer te weten te komen over slechte èn goede slapers. Dat kunnen we alleen met hulp van veel, heel veel, mensen. Als deze ons informatie willen geven over hun slaap, stressgevoeligheid, persoonlijkheid, gezondheid enzovoorts, kunnen we allereerst gaan begrijpen wat voor soorten slecht en goed slapen er eigenlijk bestaan. En de mensen die eigenlijk altijd prima slapen hebben zonder het zich te realiseren het geheim van goed slapen! Als we dit allemaal goed in kaart hebben kunnen we vervolgens gericht zoeken naar oplossingen voor de verschillende soorten slecht slapen.

 

 

U kunt ons helpen

Deelname is simpel en heel erg waardevol voor het vinden van oplossingen voor slecht slapen. Meedoen bestaat uit niet meer dan af en toe, bijvoorbeeld een keer per week, een vragenlijst invullen of test maken. Thuis, vanachter de computer, wanneer het uitkomt. U krijgt hiervan ook zelf de uitslag. Alle gegevens blijven anoniem en worden veilig bewaard en verwerkt, zonder persoonsgegevens. Wij geven ook uw email-adres onder geen enkele voorwaarde door aan anderen.

Ja, ik help mee

Lees meer

Wilt u dit specifieke onderzoek ondersteunen?

Help mee