Steun ons werk
Decorative header background

Subsidie voor wetenschappelijk toponderzoek

4 mei 2022

Zeven consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse onderzoeksinstellingen, waaronder het Nederlands Herseninstituut, krijgen in totaal 142,7 miljoen euro om de komende jaren wetenschappelijk onderzoek te doen in het kader van het programma Zwaartekracht.

Samen opgroeien

Valeria Gazzola en Christian Keysers maken deel uit van het consortium “Samen Opgroeien”, dat 22 miljoen euro heeft gekregen. Het doel van dit project is om te ontdekken hoe jongeren succesvol kunnen opgroeien en bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij. Dit consortium van neurowetenschappers, psychologen, sociologen en kinderpsychiaters, waarvan ook de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en het Radboudumc deel uitmaken, onder coördinatie van Eveline Crone, is al 5 jaar in de maak. Het consortium zal de individuele ontwikkeling bestuderen in relatie tot opvoedingsprocessen, sociale netwerken en maatschappelijke normen, waaronder antisociaal gedrag. Het project zal hersenonderzoek integreren met individuele en omgevingsfactoren in geavanceerde modellen die zowel verklarende als voorspellende waarde hebben voor adolescenten als jongvolwassene. “Door samen te werken met zoveel vooraanstaande wetenschappers in Nederland zullen we ongekende inzichten krijgen in de mechanismen die kinderen helpen op te groeien tot de volwassenen die onze samenlevingen nodig hebben”, zegt Keysers.
Gazzola voegt daaraan toe: “In het bijzonder zullen we bij het Herseninstituut onze expertise op het gebied van van empathie en sociale besluitvorming inzetten om paradigma’s te ontwikkelen die we kunnen gebruiken om licht te werpen op individuele verschillen en de ontwikkelingstrajecten van de mechanismen die individuen met elkaar verbinden.”

The Dutch Brain Interfaces Initiative (DBI2)

Het consortium ‘The Dutch Brain Interfaces Initiative’ krijgt 21,9 miljoen euro. Samen met de Radboud Universiteit en andere partners gaan Pieter Roelfsema, Valeria Gazzola en Chris de Zeeuw zich richten op interactie met het brein. “Om te begrijpen hoe de hersenen werken, moeten we begrijpen hoe elk onderdeel, van zenuwcel tot hersengebied, in wisselwerking staat met de rest van de hersenen en met de buitenwereld.”, zegt Roelfsema. “Het begrijpen van deze interacties is ook essentieel voor de ontwikkeling van herseninterfaces en nieuwe protheses en therapieen voor aandoeningen van het zenuwstelsel.” DBI2 ontwikkelt principes, apparaten en methodes om met deze interacties rekening te houden en zo meer te begrijpen over hersenaandoeningen, maar ook stemmingen, emoties en dwangneigingen.

Zwaartekracht programma

Met het Zwaartekracht-programma kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk, in consortia, excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. Doel van Zwaartekracht is het bevorderen van zwaartepuntvorming van internationaal topniveau.

Groep

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk