Menu

Dopamine

Dopamine is een van de neurotransmitters (boodschapper stofjes in de hersenen) die informatie van de ene naar de andere zenuwcel overbrengen. Hoge dopamineniveaus zouden hersencircuits betrokken bij belangrijke cognitieve functies verstoren, waardoor de gevoeligheid voor psychoses toeneemt. Lage dopamineniveaus bemoeilijken de aansturing van de spieren, wat onder meer kan leiden tot spierstijfheid, traag bewegen en sterk beven, symptomen die voorkomen bij de ziekte van Parkinson.