Steun ons werk
Decorative header background

Kole Groep

Elektrische signalen in zenuwuitlopers

Over de Kole Groep

Er is nog steeds geen medicijn voor MS (multipele sclerose), een ziekte die wordt gekenmerkt door de afbraak van myeline. Dat komt omdat de onderliggende mechanismen van dat proces nog steeds niet zijn opgehelderd. Minutieus onderzoek naar elektrische signalen en interacties binnen zenuwcellen, en tussen zenuwcellen en myeline, kan daarin meer inzicht geven.

In het ‘signaalverwerkings-lab’ worden inmiddels hooggespecialiseerde metingen op nanometerniveau gedaan met behulp van glaspipetten en fluorescerende stoffen. Dat is bijzonder, want er zijn maar een paar laboratoria in de wereld die elektrische spanning met behulp van kleur kunnen laten zien.

Hoe werkt de chemische fabriek in onze hersenen? Waarom onthouden we bepaalde herinneringen wel en andere niet? Wat gebeurt er als de hersengebieden in ons brein niet goed met elkaar samenwerken? Luister het nu in deze podcast.

Maarten Kole:

‘Feitelijk,’ zegt Maarten Kole, ‘zit er een enorme elektriciteitsfabriek tussen je oren.’ Als hij dat uitlegt, hoor je het bijna knetteren. We hebben meer dan 80 miljard zenuwcellen. Al die cellen communiceren met elkaar door middel van actiepotentialen, korte elektriciteitsgolfjes. Die ontvangen ze met behulp van dendrieten, die eruitzien als vertakkingen van een boom. Hun axonen, vergelijkbaar met de boomwortels, versturen op hun beurt informatie naar duizenden andere cellen.

De meeste cellen vuren een impuls maar één keer per seconde, maar dat geldt niet voor de laag-5-cel die Kole onderzoekt. Deze gigant onder de hersencellen vuurt maar liefst vier keer per seconde. Hij is daarmee verantwoordelijk voor 60 procent van alle elektrische impulsen in onze hersenschors wanneer we iets zien, horen of waarnemen.’ Kole: ‘Bedenk dan ook dat er tienduizenden ion-kanalen zitten op één gebied aan het begin van elk axon, en dat die zich continu verversen. Het is eigenlijk ongelofelijk dat je, als je wakker wordt, nog steeds dezelfde ideeën hebt als de dag ervoor. Een hersencel is nooit af, maar ondanks die plasticiteit hebben je hersenen ook een bepaalde stabiliteit.’

In die verbazingwekkende wereld van het brein heeft Kole speciale interesse voor myeline, de stof – of beter: het gebrek eraan – die een centrale rol speelt in de ziekte MS (multipele sclerose). Kole: ‘Volgens de huidige opvatting is myeline een vettige laag isolatiemateriaal die zich rond de zenuwuitlopers wikkelt, en die ervoor zorgt dat de spanningsgeleiding en dus de informatie-uitwisseling tussen de zenuwcellen snel verloopt. Maar wij denken dat er binnen de myeline, en ook tussen de myeline en de zenuwcel, nog allerlei tussenruimtes zijn waar elektrische stroom doorheen kan lopen. En dat is nogal een revisie van de huidige denkbeelden.’

Kole probeert te meten wat dat betekent voor de manier waarop de elektrische geleiding plaatsvindt en de wijze waarop de actiepotentialen zich precies verplaatsen. Een heel ingewikkelde klus: ‘Die myelinelagen en zenuwcelmembranen zitten soms nanometers dicht naast elkaar, en bedenk dan dat één nanometer honderdduizend-maal kleiner is dan de diameter van een haar…’ Voor dat meetwerk kan Kole gebruikmaken van een nieuwe techniek. In de regel wordt elektrische spanning gemeten met versterkers, maar in Kole’s lab is een techniek ontwikkeld waarbij een fluorescerende stof de mate van spanning laat zien: ‘Een soort spanningszoeker waarbij de mate van lichtintensiteit aangeeft wat het potentiaalverschil is over een celmembraan.’ Dat beeld ziet er anders uit dan hij had verwacht: ‘Ik dacht dat er een golf zou zijn die op een constante manier doorloopt, maar er blijkt sprake van verspringingen in ruimte en tijd; iets wat we nooit eerder hebben gezien. Dat patroon vertelt ons ook iets over de myeline: hoe goed die isoleert, of dat anders in zijn werk gaat dan we nu denken, en of die überhaupt wel isoleert.’

Tijdens dat meten en turen ontdekte Kole dat er in de myeline nog nanoruimtes zijn waarin tot zijn verrassing mitochondria zaten, de energiecentrales van een cel. De energie die deze mitochondria daar produceren, wordt gebruikt om myeline mee te maken. Kole: ‘Onderzoekers hebben al eerder gezien dat een slechtere energieproductie van de mitochondria in zenuwcellen samenhangt met myelineverlies. Mitochondria binnen de myeline zelf, de plek waar het zich allemaal afspeelt, zijn voor de reparatie van myeline na schade waarschijnlijk van nog groter belang. Van dat proces willen we daarom graag het fijne weten.’

Aanvullende informatie en artikelen

Gerelateerd nieuws

Maak kennis met de Kole Groep

Vacatures

Logo shape right

Contact

Heb je een vraag? Stel hem direct aan de Kole

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Doneer aan het Herseninstituut

"*" geeft vereiste velden aan

1Stap 1: jouw donatie
2Stap 2: jouw gegevens
Frequentie*
Bedrag (de meeste mensen doneren 25 euro per kwartaal)*

Hersenvrienden maken baanbrekend hersenonderzoek mogelijk

  • Je steunt baanbrekend/innovatief hersenonderzoek
  • Je steunt de Nederlandse Hersenbank
  • Uitnodiging voor de Hersenvriendenlezing
  • Exclusieve vriendenactiviteiten
  • Kijkje achter de schermen van het Nederlands Herseninstituut
Doneren kan eenvoudig via

Je kunt jouw bijdrage ook overmaken op NL76 INGB 0002 1673 78  t.n.v. Stichting Vrienden van het Herseninstituut

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk