Menu

Autisme/ASS

Een psychische aandoening die vermoedelijk gedeeltelijk erfelijk is bepaald. Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben problemen met de normale sociale interactie, zijn extreem gehecht aan vaste gewoonten en structuren, hebben een beperkte, gefixeerde belangstelling, zijn vaak overgevoelig voor zintuiglijke prikkels en laten vaak repetitieve motorische bewegingen zien.