Menu

Calcium imaging

Een techniek waarbij met behulp van fluorescerende moleculen die binden aan calciumionen de activiteit in hersencellen zichtbaar kan worden gemaakt.