Menu

In vivo

Letterlijk: in leven. In de praktijk betekent het meestal: ex-perimenten die worden gedaan in levende proefdieren.