Menu

Ketamine

Een narcosemiddel dat als bijwerking hallucinaties heeft, en (daarom) ook wordt gebruikt als recreatieve drug. Ketamine wordt ook gebruikt als pijnbestrijder bij chronische pijn. Het remt de werking van glutamaat, waardoor het recent nuttig lijkt ketamine in lage doseringen te geven bij aandoeningen die mede worden veroorzaakt door een overmatige glutamaat-afgifte, zoals depressie en suïcide.