Menu

Klinisch onderzoek

Studies die zich richten op de oorzaken van menselijke ziekte worden klinisch onderzoek genoemd. Het onderzoek heeft als doel om de factoren die bijdragen aan een bepaalde ziekte te identificeren, of een mogelijke therapie voor patiënten te ontwikkelen. Hersenwetenschappers die klinisch onderzoek verrichten vergelijken vaak de hersenen van gezonde mensen met hersenen die zijn getroffen door ziekte of letsel.