Menu

Nature or nurture

Letterlijk vertaald: aangeboren of aangeleerd. Tot kort geleden werd over (psychische) aandoeningen gediscussieerd op een of-of manier: waren ze of aangeleerd, of aangeboren? Tegenwoordig wordt erkend dat dit een valse tegenstelling is. Er is vrijwel altijd sprake van en-en.