Menu

Neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen

Neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen zijn aangeboren stoornissen. Het gaat daarbij om ASS (autismespectrumstoornissen), ADHD, dyslexie en dyscalculie, ticstoornissen, en de verstandelijke beperking.