Menu

Receptor

Een eiwit dat signalen doorgeeft aan de cel als er een specifiek molecuul aan bindt. Receptoren zijn belangrijk bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Als onderzoekers erin slagen medicatie succesvol te laten aangrijpen op een bepaalde receptor, is het mogelijk biologische processen gericht te beïnvloeden en daarmee (het verloop van) een ziekte.